مرکز رشد

درباره ما

آشنایی با مرکز نوآوری و  رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

 

یکی از حوزه های مدیریتی مهم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، مرکز رشد واحدهای فناور می باشد. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند مستقر شده و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند.

آشنایی با همکاران مرکز

رییس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

معاون مرکز رشد

کارشناس جذب و پذیرش

نظارت،ارزیاب و استقرار مرکز

عامل مالی مرکز

اهداف مرکز رشد

 بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

– ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

– کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

– ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور فعال در زمینه های فناوری

– بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

– تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار

حمایت ها و خدمات مرکز رشد برای واحدهای فناور

– حمایت ها و خدمات مالی و اعتباری

– خدمات فنی و تخصصی ( آزمایشگاه، کارگاه، و غیره)

– خدمات آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتی و مهارتی

– خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف

– خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ( اینترنت، کتابخانه ، بانک های اطلاعاتی، ژورنال های الکترونیکی و غیره )

– خدمات بازاریابی و تبلیغاتی ( در حال راه اندازی )

– حمایت های معنوی